Busser til og fra Øster Højst

Alle skoleelever i 0.-10. klasse i Tønder Kommune kan køre gratis med bus og tog inden for kommunens grænser. 

Kortet til gratis bus- og togkørsel kan benyttes både til transport til og fra skole og til fritidsaktiviteter, besøg hos kammerater eller andre formål uden for skoletiden.

Ordningen omfatter alle busruter samt Arrivas tog inden for Tønder Kommune. Ordningen omfatter dog ikke X-bus. 

Der bliver ikke længere blive udbetalt befordringsgodtgørelse. Derimod kan det gratis skolekort benyttes både ved busrejser og i Arrivas tog. 

Hvis man ønsker et buskort, men ikke har modtaget det senest på første skoledag, skal man rette henvendelse til skolen.

 

Herunder finder du busplaner for de busser der køre gennem Øster Højst.

 

Lokalbusser

757 Øster Højst - Bedsted - Øster Terp (- Løgumkloster)

756 Løgumkloster - Alslev Kro - Øster Højst - Ellehus - Løgumkloster

Regionale busser

675 Tinglev - Terkelsbøl - Ravsted - Øster Højst

236 Haderslev - Agerskov - Tønder