VELKOMMEN til Øster Højst Filialskole

SKOLE med gode værdier og traditioner

Nærværende, synlig og tydelig

Vi ser den enkelte i helheden, fordi vi ikke er flere.

 

Vi har lige det, du og dit barn savner

☺ Mindre skole, med et mindre antal elever og med plads til og ikke mindst accept af forskellighed.

☺ Tryghed og trivsel, som er lig læring.

☺ Kammeratskab, også på tværs af klassetrin.

☺ Dygtige og erfarne lærere og pædagoger, hvor faglig sparring er en selvfølge.

☺ Gratis skole, da den hører under det kommunale regi, og med værdier der ligger langt over de kommunalt fastlagte.

☺ Barnet er i centrum, og der er god dialog mellem personale og barn/forældre.

☺ Rullende skolestart, med "mesterlære-princippet". Vi kører med 2 rul henover året: 1. rul er 1. skoledag efter sommerferien; 2. rul er 1. marts.

☺ Holddeling i fag som matematik og dansk. Læringen tager udgangspunkt i barnets niveau og ikke alder i indskolingen, som er 0. - 2.(3.) klasse.

☺ Legepatrulje med de ældre børn, hvilket betyder at 5.- 6. klasse laver aktivitet for og med de yngre, der måtte have lyst til at deltage.

☺ Børnene i fokus, og der er frihed til at vælge i SFO. Det kan være kreativt, sportslig, i ét med naturen, med en bog, en computer eller andet.

☺ Der er gratis buskort til de offentlige busser i Tønder Kommune, og i visse tilfælde er der endda mulighed for gratis minibustransport.

☺ TRIVSEL = LÆRING ☺

Lille skole, store værdier

Øster Højst skole er en lille, stærk og stolt del af Løgumkloster Distriktsskole, og du kan finde alle mulige fakta og generelle informationer på skoledistriktets officielle hjemmeside www.ds-l.dk.

 

Vi har rullende skolestart, og kører med 2 rul henover året - så der er 2 tidspunkter i løbet af året, hvor dit barn kan starte i vor skole.

1. rul er 1. skoledag efter sommerferien; 2. rul er 1. marts.

De kommende skolebørn besøger skolen flere gange inden skolestart, hvor de typisk deltager i morgensang og et par lektioner. Den sidste gang deltager de små poder ofte i den sidste lektion i skolen og besøger SFO. Besøgene ligger som oftest i løbet af de sidste uger inden skolestart.

 

Følg os på facebook

https://www.facebook.com/groups/1611204575831113/?fref=ts

"Øster Højst skole" hedder gruppen.

Følg os og vær opdateret hver gang der sker noget nyt.

 

Denne side er oprettet i privatregi og drives af PR-gruppen.