Lille skole, store værdier

Øster Højst skole er en lille, stærk og stolt del af Løgumkloster Distriktsskole, og du kan finde alle mulige fakta og generelle informationer på skoledistriktets officielle hjemmeside www.ds-l.dk

GRATIS kommunal SKOLE med gode værdier

Nærvær, synlig og tydelig

Vi ser den enkelte i helheden, fordi vi ikke er flere.

 

Vi har lige det du og dit barn savner

☺ Mindre skole, med et mindre antal elever og med plads til og ikke mindst accept af forskellighed.

☺ Tryghed og trivsel, som er lig læring.

☺ Kammeratskab, også på tværs af klassetrin.

☺ Dygtige og erfarne lærere og pædagoger, hvor faglig sparring er en selvfølge.

☺ Gratis skole, da den hører under det kommunale regi, og med værdier der ligger langt over de kommunalt fastlagte.

☺ Barnet er i centrum, og der er god dialog mellem personale og barn/forældre.

☺ Rullende skolestart, med "mesterlære-princippet".

☺ Holddeling i fag som matematik og dansk. Læringen tager udgangspunkt i barnets niveau og ikke alder i indskolingen, som er 0. - 2. klasse.

☺ Legepatrulje med de ældre børn, hvilket betyder at 5.- 6. klasse laver aktivitet for og med de yngre, der måtte have lyst til at deltage.

☺ Børnene i fokus, og der er frihed til at vælge i SFO. Det kan være kreativt, sportslig, i ét med naturen, med en bog, en computer eller andet.

☺ Der er gratis buskort til de offentlige busser i Tønder Kommune, og i visse tilfælde er der endda mulighed for gratis minibustransport.

☺ TRIVSEL = LÆRING ☺

Følg os på facebook

Billedresultat for facebook

https://www.facebook.com/groups/1611204575831113/?fref=ts

"Øster Højst skole" hedder gruppen.

Følg os og vær opdateret hver gang der sker noget nyt.

 

Denne side er oprettet i privatregi og drives af PR-gruppen.